Αρχική

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Μυστρά είναι αυτοτελής μονάδα ειδικής αγωγής.  Ιδρύθηκε το σχολικό έτος 2002-2003 και λειτούργησε στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του Παρορείου.  Το Σεπτέμβριο του 2008 μεταφέρθηκε στο προκατασκευασμένο κτήριο του τριθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου στη θέση Καραβά λίγο έξω από την πόλη της Σπάρτης.

Το σχολείο μας (όπως αναφέραμε και παραπάνω) ανήκει στην Ειδική αγωγή η οποία είναι αναπόσπαστο υποσύστημα του ενιαίου δημόσιου και δωρεάν εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι η παροχή ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές που έχουν διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες.

Μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται οι μαθητές οι οποίοι εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες σχολικής μάθησης εξαιτίας σωματικών, νοητικών, γνωστικών ανεπαρκειών ή/και ψυχικών διαταραχών οι οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης.

Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται κυρίως όσοι παρουσιάζουν:

– Νοητική καθυστέρηση
– Αισθητηριακές ανεπάρκειες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί αμβλύωπες με χαμηλή όραση)
– Κινητικές ανεπάρκειες
– Χρόνια νοσήματα
– Διαταραχές ομιλίας-λόγου
– Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα)
– Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού)
– Ψυχικές διαταραχές
– Πολλαπλές αναπηρίες

Σκοπός της ειδικής αγωγής είναι να αναπτύξει την προσωπικότητα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να τους καταστήσει ικανούς για μια όσο γίνεται πιο αυτόνομη συμμετοχή στην προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική, πολιτισμική και κοινωνική ζωή.

Στο σχολείο μας φοιτούν 35 μαθητές και μαθήτριες με διάφορες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που έχουν τελειώσει ειδικό ή γενικό Δημοτικό σχολείο.

Στα ΕΕΕΕΚ εγγράφονται μαθητές ηλικίας 14-16 ετών. Για την εγγραφή τους χρειάζεται, εκτός από το απολυτήριο του Δημοτικού και βεβαίωση αναγνώρισης των Ειδικών Εκπαιδευτικών τους Αναγκών απο Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), ή Ιατροπαιδαγωγική Έκθεση από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η διάρκεια φοίτησης είναι 6 χρόνια.

 

Στο σχολείο μας λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:

 • Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Μαγειρικής Ζαχαροπλαστικής
 • Αυτόνομης Διαβίωσης
 • Ξυλουργική

Με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα στο σχολείο μας διδάσκονται και τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Γλώσσα (3 ώρες)
 • Μαθηματικά (3 ώρες)
 • Κοινωνική & Επαγγελματική Αγωγή (3 ώρες)
 • Φυσική Αγωγή (3 ώρες)
 • Αισθητική Αγωγή (2 ώρες)
 • Μουσική (2 ώρες) και
 • Πληροφορική (2 ώρες, από την Δ΄ τάξη και μετά)